Pakkumisteklubi.ee omab ja haldab NordicLeads OÜ (edaspidi “Nordicleads/Pakkumisteklubi/meie”). Andmekaitse on meie jaoks eriti oluline. Seetõttu soovime vastutava asutusena teid teavitada isikuandmete igasuguse kogumise, säilitamise, edastamise ja/või kasutamise tüübist, ulatusest ja eesmärkidest ning võtta sellega seoses juba arvesse EL-i üldandmete kaitse juhiseid. määrus (GDPR). Seetõttu on meie kontaktandmed ja ettevõtte aadress selles andmekaitsedeklaratsioonis juba mainitud. Võite meiega igal ajal ühendust võtta, kasutades allpool loetletud ettevõtteteavet:

Ettevõtte info
Nordicleads OÜ (Registreeritud kaubamärk Pakkumisteklubi)
Registreerimisnumber: 14374572
Nordicleads OÜ, Niine 7-8, 10414, Tallinn, Eesti

Kampaania partner:

SF2 SIA
Kr. Valdemara iela 33-7
LV-1010 Riga
Latvia
VAT LV40103691516
info@entez.com


Meie andmekaitseametniku/isikuandmete halduriga saate alati ühendust võtta, kirjutades e-kirja, järgides selle teksti 5. lõigus toodud juhiseid.

Kui soovite oma turundusnõusoleku tagasi võtta, võite alati võtta ühendust järgmisel e-posti aadressil: unsubscribe@nordic-leads.com.

Samuti saate oma turundusnõusoleku alati hõlpsalt tagasi võtta järgmisel lingil: https://www.pakkumisteklubi.ee/unsubscribe

Käesoleva deklaratsiooniga teavitame teid meie pakkumise aspektidest, mis on seotud andmekaitsega, eelkõige:

• Isikuandmete kogumise ja säilitamise kohta
• Isikuandmete edastamisest ja kasutamisest samuti
• Teie õiguste kohta

1. Privaatsus

Isikuandmeid (sh sugu, ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, sünniaeg, aadress, telefoninumber) kogutakse selleks, et oleks võimalik tuvastada meie veebisaitidel registreerunud inimesi. Seda tehakse selleks, et saaksime välja valida meie konkursside võitjad, aga ka selleks, et saaksime osalemise ajal ja pärast seda saata suunatud reklaami/turundust (e-posti, telefoni, posti teel, SMS-i, MMS-i ja muu elektroonilise meedia kaudu). Samuti võib juhtuda, et teie isikusamasuse tagamiseks võidakse teie sotsiaalkindlustusnumber hankida mõne meie partneri kaudu. Lisaks ülaltoodule võib salvestada järgmist teavet:

Vastused kõikidele küsimustele (huviküsimused, küsitlused jms), millele osaleja võib konkursil osalemise ajal vabatahtlikult vastata, osalemise ajal kasutatud IP-aadress, ajatempel st. osalemise kuupäev/kellaaeg, koguaeg (alguse aeg ja lõpuaeg) osalemise ajal enne osalemist külastatud veebisait/veebisaidid, registreerimisel kasutatud brauser ja versioon (nt Firefox, Chrome, Internet Explorer). Need andmed salvestatakse osaliselt meie veebisaitide parima võimaliku tehnilise kasutuskogemuse tagamiseks, näiteks selleks, et kohandada kujundust kasutatava brauseriga, aga ka selleks, et vältida meie võistluste jaoks kuritarvitamist/petmist/illegaalset sissetungi jne. Küpsised ja sotsiaalsed pistikprogrammid.

Veebisaidid/veebilehed, kus võistlusi korraldatakse, kasutavad ka küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse. Küpsised ei kahjusta teie arvutit. Need koosnevad ainult tekstist ega tohi sisaldada viirusi. Failid ei võta praktiliselt üldse ruumi. Küpsiseid on kahte tüüpi. Üks tüüp salvestab faili külastaja arvutisse pikemaks ajaks, küpsisel on siis aegumiskuupäev. Seda kasutatakse näiteks funktsioonides, mis räägivad sellest, mis on uut alates sellest, kui kasutaja viimati praegust veebisaiti külastas. Pärast aegumiskuupäeva küpsis kustutatakse, kui kasutaja naaseb selle loonud veebisaidile. Teist tüüpi küpsiseid nimetatakse seansiküpsisteks ja neil ei ole aegumiskuupäeva. Kui kasutaja lehte sirvib, salvestatakse see küpsis ajutiselt kasutaja arvuti mällu, näiteks selleks, et jälgida, millise keele ta on valinud. Seansiküpsiseid ei salvestata kasutaja arvutisse pikka aega, vaid need kaovad, kui kasutaja sulgeb brauseri. Hoiuklubi kasutab nii isikuandmeid (sugu, ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, postiaadress, sünniaeg, telefoninumber jne) kui ka vastuseid osalemisega seoses tekkida võivatele küsimustele/küsitlustele, samuti tehniline teave (küpsised jne) erinevatel eesmärkidel, nt:

  1. Oskab saata turunduslikku laadi sihipärast teavet, sh reklaami, pakkumisi ja teavet toodete/teenuste kohta posti, SMS-i, MMS-i, telefoni, e-posti teel. Seda selleks, et brändid/sponsorid/ettevõtted (kes ilmuvad “sponsorite” lingi kaudu) saaksid saata infot/kuulutusi/teavet osalejate antud vastuste põhjal seoses konkursiga.
  2. Meie andmebaasi haldamiseks/haldamiseks
  3. Et kolmandad osapooled saaksid teiega asjakohase ja huvitava teabe/reklaami/pakkumistega ühendust võtta
  4. Suuta läbi viia turu-uuringuid ja -analüüse – et saaksime täiustada meie teenuseid, veebisaite ja kõigile, kes meie veebisaite külastavad, kuvatavat sisu.

2. Võitjate isikuandmete avaldamine

Osaledes ja registreerudes mõnel Pakkumisteklubi/NordicLeadi võistlusel ja küsitlusel kiidab iga osaleja võimaliku võidu korral heaks laskma Pakkumisteklubi/NordicLeadsil kasutada võitja nime, vajadusel võitja pilti ja videomaterjali ning kommentaari võidu ja konkursi kohta. Võitjate teavet kasutame osaliselt selleks, et näidata kõigile konkursil osalejatele, milline osaleja konkursi võitis. Konkursil osaledes on vastavad osalejad teadlikud ja mõistavad neid konkursil osalemise ja võitude kättesaamise eeldusi.

3. Isikuandmete käitlemine

Isikuandmeid, nagu eelpool mainitud, salvestatakse vastava konkursi läbiviimiseks ja haldamiseks. Ilma vastava osaleja nõusolekuta isikuandmeid ei salvestata ega edastata. Selle nõusoleku annavad osalejad, kes nõustuvad konkursitingimuste ja käesoleva privaatsuspoliitikaga. Reklaami avaldaja edastab vastavaid isikuandmeid ainult juhul, kui osaleja on osalemisega seoses vormistanud toote/teenuse tellimuse vms ning registreerimisega seoses märgitud koostööpartneritele.

Reklaamija juhib siinkohal tähelepanu sellele, et iga osaleja on andnud nii Pakkumisteklubi/NordicLeadsile kui ka tema partneritele oma nõusoleku ehk nn opt-in’i. Nad võivad seeläbi võtta ühendust vastavate osalejatega teabe/reklaamide/pakkumiste jms kaudu e-posti, telefoni, SMS-i/MMS-i või posti teel. Reklaamija soovib juhtida tähelepanu sellele, et see on suuresti seotud erinevate toodete/teenustega, mida turustatakse. Näiteks võib konkursil osalejale helistada mõni meie partneritest, kes soovib informeerida alternatiividest või soovib müüa toodet/teenust. Nagu igasugune turundus ja reklaam, on ka turundatavate toodete/teenuste ostmine täiesti vabatahtlik ja selle otsustavad vastavad konkursil osalejad vabatahtlikult.

Otseturunduskampaaniate tulemuste hindamiseks võivad sponsorid teha analüüse ka koondtasandil, kasutades mitteidentifitseerivaid andmeid, nagu sugu, vanus, elukoht jne.

On võimalik taotleda enda meie andmebaasist eemaldamist, saates meie andmekaitseametnikule/isikuandmete ametnikule e-kirja.

Siit saate kirjutada:

Nordicleadsi/Pakkumisteklubi isikuandmete ametnik
Käesolevaga taotlen end teie andmebaasist eemaldamiseks.
………………………………………………………………………… (Koht ja kuupäev)
…………………………………………………………………………… (Allkiri)
…………………………………………………………………………… (Nime, sotsiaalkindlustuse numbri ja aadressi täpsustus.)
……………………………………………………………………………. (e-post/telefoninumber)

TÄHELEPANU! Peate oma avalduse välja printima ja allkirjastama, kuna see peab sisaldama teie allkirja, nii et te ei saa lihtsalt e-kirja saata, vaid saate lisada oma väljavõtte skannitud dokumendina ja saata selle aadressile david@nordic-leads.com. Märkige e-kirja teemaks “Isikuandmete kustutamine – Nordicleads/Pakkumisteklubi Isikuandmete esindajale”.

Kui osaleja soovib oma turundusnõusoleku tagasi võtta, tuleb tal alati esmajärjekorras ühendust võtta järgmisel e-posti aadressil: unsubscribe@nordic-leads.com.

Saate oma nõusoleku alati hõlpsalt tagasi võtta järgmisel lingil: https://www.pakkumisteklubi.ee/unsubscribe

Kui taotlete enda meie andmebaasist eemaldamist, aegub ka teie võiduvõimalus.
Reklaamija salvestab vajaduse korral ainult need andmed, mida ta on kohustatud salvestama vastavalt kehtivale seadusele. Kui see on juriidiliselt siduv mis tahes juriidilise isiku poolt, avaldab reklaamija vajadusel isikuandmeid ilma vastava isiku nõusolekuta.Samuti on teil võimalus nõuda kirjalikult registriväljavõtet nendest andmetest, mida oleme sunnitud salvestama. Registriväljavõte väljastatakse nõudmisel ja on tasuta. Selle õiguse juriidilise toe registri väljavõtetega leiab GDPR isikuandmete seadusest. Lisateavet selle kohta saate lugeda ka käesoleva privaatsuspoliitika punktist 5.

4. Muudatused/täiendused

Reklaamija saab seda privaatsuspoliitikat muuta, eriti kui ilmnevad uued seadused või valdkonnakokkulepped, mis tähendavad, et reklaamija peaks seda muutma või kui reklaamija peab seda muudel põhjustel õigustatuks.

5. Teie õigused

Isikuandmete vajalik töötlemine ja töötlemine nõusoleku toel.

Selleks, et saaksime teie isikuandmeid koguda ja töödelda, peate andma töötlemiseks nõusoleku. Nõustute oma isikuandmete töötlemisega seoses meie teenuste kasutamisega ja võistlustega meie domeenil.

5.1 Nõusoleku tagasivõtmine
Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust käesoleva teksti lõpus olevas lõigus toodud kontaktandmetel. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, kustutame nõusolekuga seotud isikuandmed ja lõpetame hõlmatud töötlemise. Kui osaleja soovib oma turundusnõusoleku tagasi võtta, võib osaleja võtta ühendust ka järgmisel e-posti aadressil: unsubscribe@nordic-leads.com ja järgida sealt saadud juhiseid.

Samuti saate oma turundusnõusoleku alati hõlpsalt tagasi võtta järgmisel lingil: https://www.pakkumisteklubi.ee/unsubscribe

Võib juhtuda, et samu isikuandmeid töödeldakse nii nõusoleku alusel kui ka andmete vajaduse alusel või muude reeglite alusel. See tähendab, et isegi kui võtate oma nõusoleku tagasi ja nõusolekul põhinev töötlemine katkeb, võivad isikuandmed jääda meile muudel eesmärkidel. Näiteks. kui taotlete, et blokeeriksime teie isikuandmetega tulevase konkursil osalemise või kui meil on seaduslik kohustus salvestada ajalugu selle kohta, kuidas me teie nõusolekut/osalemist minevikus käsitlesime.

5.2 Õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid oleme teie kohta salvestanud

Kui soovite teavet selle kohta, millised andmed oleme teie kohta registreerinud, saate seda taotleda kirjalikult ülaltoodud aadressil. Registriväljavõte väljastatakse nõudmisel ja see on kord aastas tasuta.
Selle õiguse õiguslik tugi registriväljavõtetega on leitav GDPR andmekaitsemäärusest.

5.3 Kuidas ma saan registriväljavõtte taotleda?

Kirjutate ja taotlete Pakkumisteklubi/NordicLeadsi registriväljavõtet meie andmekaitseametnikule/isikuandmete ametnikule. TÄHELEPANU! Peate oma avalduse välja printima ja allkirjastama, kuna see peab sisaldama teie allkirja, nii et te ei saa lihtsalt e-kirja saata, vaid saate lisada oma väljavõtte skannitud dokumendina ja saata selle aadressile david@nordic-leads.com. Märkige e-kirja teemaks “Isikuandmete väljavõte – Nordicleads/Pakkumisteklubi Isikuandmete esindajale”.

Kui osaleja soovib oma turundusnõusoleku tagasi võtta, tuleb tal alati esmajärjekorras ühendust võtta järgmisel e-posti aadressil: unsubscribe@nordic-leads.com.

Saate oma nõusoleku alati hõlpsalt tagasi võtta järgmisel lingil: https://www.pakkumisteklubi.ee/unsubscribe

Siit saate kirjutada:

Nordicleadsi/Pakkumisteklubi isikuandmete ametnik
Käesolevaga taotlen teavet vastavalt GDPR isikuandmete seadustele.
………………………………………………………………………… (Koht ja kuupäev)
…………………………………………………………………………… (Allkiri)
…………………………………………………………………………… (Nime, sotsiaalkindlustuse numbri ja aadressi täpsustus.)
……………………………………………………………………………. (e-post/telefoninumber)

6. Muu

Kui osaleja soovib konkursist loobuda, tuleb tal alati esmajärjekorras ühendust võtta järgmisel e-posti aadressil: unsubscribe@nordic-leads.com.

Domeeni Pakkumisteklubi.ee omab ja haldab Nordicleads OÜ registreerimisnumbriga: 14374572
ja selle aadress on Niine 7, 10414 Tallinn, Eesti.